RSS

 

Tampere KV

Tampere int, tuomari Kurt Nilsson SE
# PU4, VSP-veteraani Timonan Viking Viggo
# PN3, ROP-veteraani Timonan Veronica Velvet
# vara-SERT Timonan Elle Enjoys Elegance